Hem

Kläder för arbete

Arbetskläder är kläder som är gjorda för att användas vid olika typer av arbete. Syftet med sådana kläder kan vara flera. Den som jobbar inom industrin eller som hantverkare bär ofta kläder som åtminstone delvis har till syfte att skydda bäraren mot de risker som finns på arbetsplatsen. Det kan handla om en skyddande overall, handskar och skor med stålhätta, för att ta ett exempel.

Det finns även arbetskläder vars främsta syfte är hygieniskt. Dit hör skyddsrockar och snibb för håret. Snibb är framför allt vanligt hos de som arbetar i storkök, men hygieniska skyddskläder används också inom vården.

Slutligen finns det arbetskläder som framför allt har till syfte att identifiera de anställda. De anställda i en matbutik skulle kunna vara klädda nästan hur som helst (inom vissa gränser). Det skulle dock vara svårt att se vilka som var anställda om så var fallet. Därför har butikspersonalen speciella kläder, som skiljer ut dem från kunderna. Det gör att kunderna vet vem de ska fråga om de undrar någonting.

Uniformer

Den form av arbetskläder som bärs av butikspersonal kan även kallas uniform. Uniformer bärs idag av alla möjliga yrkesgrupper, från poliser till biografpersonal. De som först bar uniform, och länge var ensamma om det, var dock militärerna.

Den ursprungliga militäruniformen hade två syften: den skulle vara praktisk, och det skulle vara enkelt att identifiera olika sidor på slagfältet. Därför skulle en bra uniform stå ut, och gärna vara synlig lång väg. Idag är denna funktion nästan helt utagerad, även om de flesta soldater har märken på sina uniformer som visar vilken enhet de tillhör. Fokus ligger dock på att inte synas, och försvaret i de flesta länder arbetar ständigt på att ta fram nya och mer effektiva sätt att kamouflera trupperna.

Kända märken inom arbetskläder är bl.a. Björnkläder, Snickers, Berendsen, Dickies och Carhartt. En del av dessa märken har även blivit modemärken.