Tänk på säkerheten på byggarbetsplats

När du jobbar på en byggarbetsplats är det viktigt att stå på en bra arbetsplattform. Vid fasadarbete exempelvis, eller annat arbete som görs på en höjd. Arbetsgivaren är då skyldig att vidta särskilda säkerhetsåtgärder.

För att en byggarbetsplats ska vara säker att arbeta på behöver det finnas att vissa säkerhetsåtgärder är vidtagna. Till exempel arbetsplattformar att arbeta från är viktigt och Trappverket arbetsplattformar är anpassade till det jobb som ska utföras, samt ingår i en del av de nödvändiga säkerhetsåtgärder som måste finnas på plats för att arbetsplatsen ska vara trygg för de anställda.

Garantera säkerheten med arbetsplattform

En arbetsplattform kan användas vid många olika arbetsuppgifter, som målning, underhåll, lagerarbete och installationsarbete. Arbetsplattformen erbjuder en högre säkerhet än en vanlig stege genom:

  • Bättre fallskydd
  • Större plattform
  • Högre stabilitet

Plattformen kan utföras i den höjd och bredd som önskas. Om plattformen är för stor kan den exempelvis vara olämplig att användas inomhus. Därför bör inköp ske efter noga övervägande kring vilka behov som finns. När arbete ska utföras längs en fasad behövs det extra skydd i form av bommar och räcken som en arbetsplattform kan ge. De som arbetar på fasaden gör också ofta detta på en höjd vilket innebär att det är viktigt att de står på en stabil bas, vilket en arbetsplattform också erbjuder. Den har även räfflade steg vilket ger bra halkskydd, och kan köpas med räcken eller utan. För att lätt kunna flytta plattformen har den låsbara hjul. Att hjulen går att låsa ökar förstås också säkerheten, till exempel när grunden som plattformen står på inte är helt rak.

Skapa en trygg byggarbetsplats som arbetsgivare

Arbetsgivaren bör hela tiden göra ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att byggarbetare ska ha en trygg arbetsmiljö. En arbetsmiljöplan ska upprättas, som innehåller en gemensam säkerhetsplanering. För att säkra arbetsmiljön görs bedömning av risk och åtgärdsplaneringar. Det sker också en samordning mellan arbetsgivare och olika arbeten. Alla maskiner som används bör vara besiktigade.

Arbetsgivaren ska tillsammans med de anställda bedöma vilka risker som arbetet kan orsaka på byggarbetsplatsen. Detta sker enligt deras systematiska arbetsmiljöarbete. Vid varje ny arbetsuppgift som införs ska en ny riskbedömning göras. För att förebygga risker på arbetsplatsen ska olika åtgärder göras. Alla hjälpmedel som används för att utföra arbeten, som ställningar, kranar, liftar och hissar ska besiktigas om de är besiktningspliktiga. På detta sätt kan en trygg arbetsplatsmiljö säkras för byggarbetarna.