Skapa bättre sammanhållning på jobbet

Det finns flera sätt att förbättra sammanhållningen på en arbetsplats. I den här artikeln kan du läsa om betydelsen av profilkläder för lagandan, samt andra lagstärkande åtgärder. Dessutom någonting om vad ni ska se upp med, tecken på att stämningen på arbetsplatsen är någonting som behöver åtgärdas.

Hur väl sammanhållningen på en arbetsplats fungerar är en framgångsfaktor som ofta förbises. Ett skäl till det är förmodligen att det är svårt att kvantifiera. Det bästa är när sammanhållningen bidrar till ett lagarbete som gör att alla medarbetare presterar bättre än vad de skulle gjort på egen hand. Ett sätt att bidra till bättre sammanhållning är med matchande profilprodukter med tryck på kontoret, liknande kläder drar nytta av samma psykologiska mekanismer som dem som uppstår i lagidrotter.

Se upp för detta

Vad ska ni se upp för? Enligt Ny Teknik finns det framför allt fem tecken som tyder på att allt inte är som det ska på en arbetsplats. Dessa fem tecken är:

  • Många i personalen sjukskriver sig ofta
  • De anställda pratar ofta ’skit’ bakom ryggen på ledningen
  • Chefer som tror att de alltid fattar rätt beslut
  • Du får sällan någon feedback på dina prestationer
  • Arbetsplatsens regler är inkonsekventa eller otydliga

Bättre stämning på arbetsplatsen

Om någon eller några av punkterna ovan stämmer in på din arbetsplats är det hög tid att göra någonting åt saken. Här är det förstås viktigt att påpeka att profilprodukter förmodligen inte är det första steget mot bättre laganda i arbetslaget. Först och främst bör ni i sådana fall jobba med någonting som liknar en ’kosegruppa’, det vill säga att börja med regelbundna gruppmöten. Var noggrann med att alla medarbetare får komma till tals. Få saker kan sänka stämningen så mycket som att det alltid är samma personer som hörs.

Förhoppningsvis jobbar du dock på en arbetsplats som inte plågas av så svåra problem. I sådana fall är det bara att fortsätta bygga på den positiva grund ni redan har. För det fungerar det alldeles utmärkt med att börja köpa in olika typer av profilprodukter som stärker det varumärke ni varje dag samlas kring.