Satsa på en trygg arbetsmiljö i byggbranschen

Det har alltmer framkommit att säkerheten på många byggarbetsplatser inte håller måttet. Arbetsskador, misstag och till och med dödsfall har skapat en stor debatt. För att säkra sina medarbetares trygghet och säkerhet inom byggbranschen finns det fortfarande en lång väg att gå. Lite läsning om ämnet kan vara en bra början.

 Oavsett vilket projekt det handlar om, är säkerheten det som ska ligga i fokus. Rätt utrustning är sålunda det första steget, eftersom opålitliga maskiner och verktyg är det första som kan orsaka stor skada. Genom att kika på utbudet av förrådscontainer från Containertjänst så kommer du redan en bra bit på traven.

byggarbeteOsäkra arbetsplatser – vem bär ansvaret?

När det kommer till osäkra arbetsplatser och vållande till olyckor, är det svårt att begrava stridsyxan. Medierna ger också tyvärr en enformig bild av vem som egentligen är den ansvarstagande parten. Underleverantören och byggbolaget brukar vara dem som får mest ris om något inträffar, och facken i sin tur tar upp kollektivavtalen som en garanti att något inte ska hända. Därmed står de olika parterna och skyller på varandra, medan andra tragiskt mister sin syn, en arm eller kanske livet.

Det som är nödvändigt är att samtliga aktörer drar sitt strå till stacken och ser över sina säkerhetsrutiner och bygglösningar. Flera bygg- och konstruktionsföretag har också tagit fram nya idéer som motverkar fallskador och annat tråkigt.

säkerhetsplanering byggarbetsplatsTuff attityd – en riskfaktor

Det kanske låter som något klyschigt, men det har faktiskt framkommit att machokulturen kan spä på risken för olyckor på jobbet. Motsättningar mellan grupper förekommer och en del personer har förmågan att strunta i säkerheten bara för att man tror att man klarar sig själv ändå. Attitydförändring kan utgöra en orsak till att säkerheten ses över ytterligare, även om det inte är denna faktorn som är avgörande för en säkrare arbetsplats. Det fordras också ett bra skyddsombud på varje byggarbetsplats, till vilken medarbetarna kan komma med sina frågor.

Att kunna samtala och göra utvärderingar, komma med synpunkter och våga säga när något inte fungerar som det ska, är A och O för en trygg och säker arbetsplats. Genom att sprida det budskapet och samtidigt försöka få in lite mer mångfald inom arbetsplatser, samt anställa folk av båda könen, tror en del att en attitydförändring skulle kunna ske, om än en långsam sådan.

Riskanalyser – den förebyggande åtgärden

Numera görs grundläggande riskanalyser och bedömningar av säkerheten, studier av utrustning och samtal sker mellan parterna för att försöka motverka att olyckor sker. Det är Arbetsmiljöverket som satt detta i system och påtalar hur viktigt det är med att upprätta en arbetsmiljöplan där säkerhet är en stor del. I den ska det inte bara stå hur olyckor ska förebyggas, men också om den ergonomiska aspekten, praktiska hjälpmedel, samordningar och allt annat som kan vara av stor vikt. En sådan plan skall enligt regelverket finnas på varje arbetsplats och följas till punkt och pricka. Syftet är att varje risk ska efterföljas och åtgärder vidtas så fort som möjligt när riskbedömningen är klar.