Säkerhet på ett lager

Ett lager är en arbetsplats med många utmaningar när det gäller säkerheten. Höga höjder, tunga lyft och trucktrafik är några av flera riskkällor. Dessa riskkällor är dock hanterbara med hjälp av rätt tillbehör, utbildning och arbetsrutiner på plats så att lagret blir en trygg plats att jobba på.

När du ska göra ditt lager till en säker arbetsplats är det bra att börja med att läsa på kring de regler som gäller för arbetsmiljö. I Arbetsmiljöverkets författningssamlingar, ”AFS:ar” i folkmun, finns regler kring bland annat tunga lyft, pallställage med mera. Läs mer här för att få fler tips och råd om utrustning om hur du gör ditt lager till en säker arbetsplats.

Pallställage

Några viktiga punkter att tänka på när det gäller pallställage är:

  • Uppmärkning med maxlast per sektion och bärplan
  • Påkörningsskydd
  • Att pallställaget är förankrat
  • Skydd så att pallar/last inte kan skjuta sig genom ställaget och ramla ned på andra sidan

Stegar

När du ska lyfta från lägre höjder behövs säkerhetsstegar som kan förankras i ställaget. Vissa stegar kan även förses med ett räcke att hålla i för extra stabilitet. Längst ned på stegen finns glidskydd så att den står stadigt på golvet och hindrar fallolyckor. När du lyfter saker stående på en stege bör du också se till att dina kollegor inte står för nära om du skulle råka tappa det du har i händerna.

Truckar

Ett område inom vilket det tyvärr sker många olyckor varje år är arbete med truckar då det finns risk för kollisioner. Truckarbete är dessutom inte alltid så ergonomiskt. Långa stillasittande pass är arbetsamt för ryggen och det är viktigt att du som kör truck ställer in stol, armstöd och annat så att det passar just dig. Försök att undvika att arbeta med kroppen i vriden ställning. Under långa arbetspass i en truck kan du också utsättas för vibrationer som kan orsaka skador, t.ex. vita fingrar.
Då de små fina blodkärlen i fingrarna skakas sönder av långvariga vibrationer. Därför bör du som kör truck se till att ta pauser ofta. Sist men inte minst är det viktigt att välja rätt truck för rätt ändamål.

Glöm heller inte att ta hjälp att utforma själva lagret med tanke på tillräckliga svängradier för truckar och plats att lyfta och lasta i lagret, utrymningsvägar, brandsäkerhet och förvaring av specialvaror som kemikalier om du hanterar sådana.