Så arbetar du ergonomiskt

Det sägs att arbeta stående medför en hel del fördelar både kring hälsan men också att det minskar risker för olika sjukdomar, men då gäller det att du står rätt och i rätt mängd. Idag sitter majoriteten ner och arbetar och att minska sittandet på arbetet har visats sig kunna minska belastningen på axlar, rygg och nacke.

De flesta företagen idag är utrustade med skrivbord som är höj- och sänkbara, för att kunna variera låta sin medarbetar både sitta och stå upp. Något som är att tänka på när du arbetar ståendes är att ha ett bra underlag att stå på, vilket bidrar till att du står bekvämt. Detta innebär därmed att hårda golv utan något underlag bör undvikas i största möjliga mån.

Ergonomi

Det finns givetvis fler faktorer än enbart ett bra underlag när arbetet sker ståendes som spelar en stor roll. Nämligen hållningen, det är väldigt lätt att falla fram med axlarna istället för att stå upprätt. En annan faktor är att du ska försöka lägga lika mycket vikt på båda fötterna. Samtidigt som vikten ska vara fördelad så gäller det ändå att variera positionerna vid skrivbordet. Avslutningsvis finns det två faktorer som har en väldigt avgörande faktor, det ena är att skrivbordet är i rätt höjd det gäller oavsett om du sitter eller står upp. Står du upp brukar skrivbordet vara i rätt höjd när underarmarna kan vila på skrivbordet. Den absolut sista faktorn som är kopplat till att det finns ett bra underlag på golvet är att du har ett par lämpliga skor som passar just dina fötter.

Möjlighet till variation vid arbetet

Ovan har det nämnts hur du ska tänka kring att kunna arbeta ståendes, dock är möjligheten till variation vid arbetet lika viktigt. Det vill säga att du lika väl ska kunna sitt ned och arbeta på ett ergonomiskt sätt. Det sägs att det egentligen inte finns någon perfekt arbetsställning utan det som anses vara det viktigaste är att du har möjlighet till att variera att både kunna sitta och stå upp. Tidigare nämndes det i vilket läge som skrivbordet skulle ha för att anses som rätt och när du sitter ner ska armstöden på kontorsstolen vara i samma höjd som skrivbordet, viktigt att poängtera är dock att fötterna ska nå ner till golvet.