Öppna kontor och effektivitet

Hur påverkas vi av öppna kontor egentligen? Vilka är nackdelarna och fördelarna?

 

I ett inlägg som tidigare skrivit är arbetsmiljö a och o. En arbetsmiljö som är bra skapar samarbete, fokus, välbefinnande och främjar kreativitet. En dålig arbetsmiljö orsakar i stället sjukdom och stress med högt ljud, buller, störande kollegor, lyhörda toaletter och så vidare.

 

Så påverkar öppna kontor vår effektivitet

 

En hjärnforskare som intervjuas i Metro Jobb beskriver öppna kontorslandskap som effektivitetsdödare. Hon menar att en arbetsplats måste anpassas efter verksamheten som bedrivs och efter individuella behov. Några generella punkter som hon tar upp är bland annat att i största möjligaste mån undvika öppna kontorslandskap eftersom det stör så mångas fokus och därmed sänker prestationen. Hon menar att om man har ett öppet kontorslandskap (som de allra flesta större kontor har) så måste man införa regler:

 

”Har ni öppet kontorslandskap? Inför regler för störande ljud, till exempel att signaler på telefoner ska vara avstängda och att samtal ska tas någon annanstans. Team som pratar med varandra mycket bör sitta i en egen del av lokalen. Placera inte heller skrivbord där många går förbi.” – Katarina Gospic för Metro Jobb

 

Även i magasinet MåBra går det att läsa om hur icke-kostnadseffektivt det kan bli med öppna kontorslandskap. Tanken är ofta att spara in pengar i lokalkostnader genom att alla ska sitta tillsammans, men i stället blir det dyrt eftersom sjuktalen ökar med stress, höga ljus, störningsmoment, lättare spridning av virus och mer därtill. Det är även svårare att prata intimt på en plats som är öppen, det passar bättre när man vill prata snabbt och enkelt. Men när vi sitter nära varandra i mindre rum ökar chansen att vi pratar med varandra lite mer på djupet.