Har ditt barn arbetsskadan ”paddnacke”?

Mycket små barn får nu vård för klassiska vuxenbesvär som huvudvärk och smärta i axlar och rygg, det vill säga vanliga kontorsåkommor. I de flesta fallen beror åkomman på vårt nya folkhälsoproblem: paddnacken. Det är ett för ensidigt stirrande på plattan eller mobilen som ger barnen dessa symptom. Detta går att motverka med mindre skärmtid och varierad arbetsställning.

Jo, barn kan självklart också få arbetsskador av att inte variera sin arbetsställning. Det visar nya forskningsrapporter. Ett för ensidigt surfande vid paddan eller surfplattan riskerar att ge ditt barn en krokig nacke och kan på sikt få riktigt dåliga konsekvenser. Både små barn, från fyraåringar, till tonåringar i niondeklass, har problem med sin paddnacke visar nya rapporter.

Tioårsstudie larmar

Det är en studie som förts i tio år och som nu kommer med sina alarmerande resultat. Störst risk att drabbas har de som sitter böjda över sin platta. Men även andra löper risk att drabbas. Även vuxna drabbas, och enligt undersökningen är det inte en fråga om huruvida man kommer drabbas eller inte; utan snarare när.

Glöm skrapsår på knäna; idag är risken för en 4-åring att drabbas av kontorsåkommor som normalt drabbar vuxna i arbetsför ålder stor. Tricket är att helt enkelt inte använda plattan som utväg ifall barnet blir gnällig. Om du inte kan ta fighten; uppmärksamma ditt barn på riskerna och träna i hur hen kan variera sin arbetsställning. Det är ditt ansvar som vuxen att se till att ditt barn inte drabbas av arbetsskador i så tidig ålder!

Här är en video på hur du själv kan träna bort gamnacke eller paddnacke. Kom ihåg att det bästa knepet helt enkelt är att minska sin skärmtid. Och ett bra sätt att minska sitt barns skärmtid är faktiskt att börja med sig själv.