Farligaste yrket?

I ett tidigare inlägg skrev vi hur arbetsplatsolyckor ibland sker vid industrianläggningar, så som brännskador, fallskador, tryck- och klämskador orsakade av ibland bristande säkerhetsanordningar eller kunskap. Helt klart meningslöst i vart och ett av fallen, och tragiskt. Nu blickar vi istället mot transport och lastbilschaufförer.

Det är i SvD vi kan läsa att infrastrukturminister Anna Johansson kräver skärpta krav på beställarna av lastbilstransporter, det med hänsyn av att hela tolv lastbilschaufförer dog i Sverige förra året, mer än i någon annan yrkesgrupp (däribland inräknat industriarbetare och byggnadsarbetare). Totalt dog 53 personer i arbetet under år 2014.

lastbil långtradareOrsaken för lastbilschaufförerna tros ligga i hård konkurrens och stress som gör att man som chaufför känner sig tvungen att öka hastigheten, tumma på säkerheten och därmed sätta sig i så mycket större fara än vad som är hälsosamt. Ibland sker också olyckor vid lossning och lastning, som även det kan vara en stressig situation, och väldigt farlig med tunga varor i rörelse – en tidpunkt då man verkligen inte får tumma på säkerhetstänket.

Hård konkurrens och dåliga villkor präglar yrket

Detta tros vara anledningarna till att det skett så mycket olyckor inom branschen:

  • Hård konkurrens
  • Illojal konkurrens
  • Svart och grå verksamhet
  • Dåliga löner
  • Dåliga villkor
  • Stressiga situationer
  • Ekonomisk brottslighet
  • Beställarnas obefintliga ansvar för arbetsmiljön
  • Fri rörlighet inom EU som går emot regler av avtal på den svenska arbetsmarknaden

Transportarbetareförbundet går så långt att de faktiskt vill ha en lagstiftning på området, infrastrukturministern ser till andra möjligheter, så som en sanktion