Etiketter och etikettskrivare – för ordning på arbetsplatsen

Ordning och reda på arbetsplatsen leder till högre säkerhet. Att märka sina tillhörigheter och organisera mappar och lådor med namnlappar är en enkel sak att göra för att få bättre logistiklösningar. För den som är riktigt orolig att bli av med sina tillhörigheter finns även stöldskyddsmärkning.

 

För en bra säkerhet på arbetsplatsen är informationshantering av stor vikt. Att använda sig av etiketter för att märka upp sina tillhörigheter är en god idé för att organisera effektivt. Olika sorts etiketter på rulle och etikettskrivare av olika modeller kan man få tag på hos bland annat applog.se som tillhandahåller etiketter både för intern märkning, för prissättning av varor eller för produktion av adresslappar till brev och paket. Att ha namnlappar på saker eller att märka upp olika pärmar, boxar och lådor gör det både effektivt att hantera allt kontorsmaterial rent logistiskt samtidigt som man får en bra översyn av vad som finns och inte, utan att behöva rota och leta i diverse lådor. För den som reser mycket i jobbet är även detta en fördel för att bagaget ska gå lätt att identifiera under resans gång, skriver Skyscanner bland sina packningstips.

 

Stöldskyddsmärkning

För den som vill gå steget längre och inte nöjer sig med etiketter och etikettskrivare finns även stöldskyddsmärkning som ett alternativ. Stöldskyddsmärkning innebär att man märker sina tillhörigheter med DNA, så att de går att spåra om de skulle bli stulna. Enligt en artikel i Sydöstran vill exempelvis 90 procent av alla som bor i Blekinge stöldmärka sina ägodelar i hemmet. Att DNA-märka sina saker är enkelt, man beställer en DNA-vätska för cirka 500 kronor och sedan är det bara att pensla på de grejer man vill märka. DNA-vätska kan även användas för tillhörigheter som man har utomhus, som exempelvis cykeln, och det har även visat sig vara ett effektivt sätt att motverka kopparstölder på tågrälser.