Dags för arbetskläder för hemtjänsten

I flera yrken är arbetskläder en självklarhet. Så är det inte i hemtjänsten – men nu försöker man få ändring på detta.

Tidigare har vi skrivit om hur man som företag kan ha nytta av att använda profilkläder som arbetskläder, och detta är verkligen något som stämmer när man talar om hemtjänsten. Idag har man nämligen inga arbetskläder inom detta yrke, utan de som dagligen arbetar med att besöka de gamla och sjuka gör detta i sina egna privata kläder – trots alla bakterier som de kommer i kontakt med.

 ”I dag bekostar Leksands kommun enbart en väst åt hemtjänstpersonalen. Men om inte Högsta förvaltningsdomstolen säger annat, måste kommunen senast den 30 juni nästa år se till att de anställda har kortärmade arbetskläder och stå för tvätten av kläderna. Annars riskerar kommunen vite på 125 000 kronor.” Läs hela artikeln genom att klicka här.

vård hemtjänst pensionärerDet borde vara självklart att kommunen bekostar arbetskläder för hemtjänsten menar skyddsombudet Elin Ersdotter. Hon har själv arbetet inom hemtjänsten i just Leksand sedan 1988 och anser därför att det som hemtjänsten arbetar med faktiskt kräver att personalen inte åker hem i sina kläder de arbetat i. Hon anser istället att de ska tvättas på arbetsplatsen vilket hon får medhåll av från Arbetsmiljöverket och dessutom från beslut i två domstolar. De menar att kommunen ska se till att de anställda ska se ha kortärmade arbetskläder och att kommunen ska stå för detta samt för tvätten av kläderna – av det enkla skälet att minska risken för att smittor som de drar på sig under arbetsdagen ska spridas.

Kommunen överklagar

Kommunen i Leksand håller varken med skyddsombudet, Arbetsmiljöverket eller domstolarna utan anser sig istället följa de hygienföreskrifter som finns på området och att det räcker. Därför har kommunen i Leksand överklagat Arbetsmiljöverkets beslut och hur resultatet av den prövningen kan komma att bli vägledande för landets resterande hemtjänster – så vi hoppas på att resultatet blir att Högsta förvaltningsdomstolen håller med tidigare domar och Arbetsmiljöverket. För är det någonstans där arbetskläder är viktigt så är det inom vård och omsorg.