Byggbranschen och personalen

De som har ett byggföretag har en del att tänka på. Inte bara kommer flest anmälningar om dålig arbetsmiljö in till Arbetsmiljöverket från just byggbranschen. Du måste dessutom ha strikt koll på var, när och hur dina arbetstagare jobbar. Personalliggare är inte bara något man rekommenderar från Skatteverkets håll, det är nu ett lagkrav på byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs.

 

I Dagens Nyheter går det att läsa om hur Skatteverket satsar lite extra på att hårdgranska byggbranschen. Det var inte länge sedan det blev lagkrav på personalliggare och nu är det även så att dessa kommer att bli föremål för extra kontroller. Men förutom just slarv med tidrapportering vill Skatteverket med flera komma till bukt med fusk vad gäller moms samt rot- och rutavdrag. För att lyckas få igång byggherrar över landet att skaffa sig liggare kan det vid en kontroll på ett bygge utan en sådan dömas till att betala tiotusentals kronor. Det kan med andra ord bli en riktigt dyr affär.

 

Angående liggare som registrerar personal är det följande som gäller, enligt Skatteverket:

 

  • Från och med den 1 januari 2016 blev det laga stadgat att det på byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs ska finnas elektroniska personalliggare, som bland annat kan hittas på http://nuba.se/personalliggare/.
  • En liggare för personalen är en förteckning över vilka personer som är verksamma på byggarbetsplatsen samt när de har respektive börjat och slutat varje arbetspass.
  • Syftet med liggaren är att motverka svartarbete som tidigare varit väldigt vanligt i branschen.
  • Det är också menat att personalliggarna ska främja en sundare konkurrens i samma bransch.

En bransch som kan bli ännu bättre

Det som även är kritiskt att tänka på som arbetsgivaren inom bygg är att branschen sticker ut i statistiken vad gäller arbetstagarnas egna upplevelser av dålig arbetsmiljö. Det finns ofta mycket att tänka på vad gäller säkerhet och slitage som uppkommer vid repetitivt och tungt arbete, men även att det är en väldigt könssegregerad arbetssektor som behöver förändras för att locka till sig dagens unga. I Svenska Dagbladet går det att läsa om hur Arbetsmiljöverket får in många anonyma tips om just dålig arbetsmiljö och missförhållanden på arbetsplatser. Det ökar för varje år och det är från byggbranschen de allra flesta klagomål härstammar.