Arbetsplatsolyckor inom industrin

Mannen fick het massasuspension över sig i samband med saneringsarbete, enligt Christin Norberg, produktionschef på Domsjö fabriker.

Enligt de första uppgifterna till polisen orsakades olyckan av en koppling som brast – men händelsen ska utredas vidare enligt rutin.(Läs hela nyheten här)

Det var i torsdags som en man fördes till sjukhus i Örnsköldsvik med svåra brännskador. Han behandlas idag inne på intensivvårdsavdelningen och läget är helt klart kritiskt. Det är ingenting ovanligt idag att arbetsplatsolyckor inom industrin tyvärr sker, det som tidigare varit en självklarhet blir idag en översyn av rutiner i efterhand. Viktigt är att som anställd, oavsett genom företaget direkt eller via bemanning som http://www.jobbusters.se/ så går säkerheten framför allt. Det kan innebära att en använder de arbetskläder som finns tillgängliga, något som arbetsgivaren alltid ska stå för. Men det kan också ta ansvar som anställd och helt enkelt gå igenom rutiner för arbetsplatsen. Det kan vara hur man beter sig kring en förbränningsugn, men också hur säkerhetsanordningar för takarbete ska sitta, etc.

 

1900-talet säkerhetens guldålder

Det var under 1900-talet som säkerhet på arbetsplatsen blev ett riktigt ämbyggarbetare med skyddskläderne. Det handlade om att införa fysisk säkerhet i företag likväl som psykisk. Det betyder att tänket blev annorlunda och det fanns inte många arbetare som saknade kunskapen för att utföra ett arbete på ett säkert sätt. Det kallade arbetsmiljöverket för säkerhetsklimat och kultur, något som värdesattes en hel del från både arbetsgivare, anställds och statens håll. Tänk på dessa saker när det handlar om säkerhetsfrågan:

  • Du som anställd är inte helt befriad ifrån arbetskläder eller utrustning om dessa erbjuds, det är inte valbart och alla ska använda den utrustning som finns.
  • Arbetsgivaren bär största ansvar för att den anställda använder säkerhetsutrustningen, därför är det extra viktigt att se till att arbetsgivaren tagit det ansvaret.
  • Om en rutin brister och en olycka sker så ser alltid en utredning om det brustit i ansvar från arbetsgivarens håll, boten för att ha missat i säkerhet är hög.