Arbetsmiljön är a och o

Är kvinnodominerade yrken mer stressiga än mansdominerade? Och hur funkar egentligen kortare arbetsdagar – ger dessa hittills någon effekt på sjukskrivningsantalet och det allmänna välbefinnandet?

 

 

Arbetsmiljön är viktig. Den kan både skapa gott samarbete och effektivitet, samtidigt som den kan orsaka sjukdom och stress. Det kan vara så enkelt som att det bara behövs ljuddämpande skärmväggar eller toaletter som inte är lyhörda och kök där alla medarbetare faktiskt får plats att äta. Det handlar dessutom om att skapa rum för raster och se till så att det är god stämning bland medarbetarna. Kort sammanfattat kan man dela in arbetsmiljö i flera olika aspekter, dels den fysiska, den sociala och den psykiska.

 

Ett nytt test tittar på arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer

 

I Dagens Nyheter går det att läsa om hur Arbetsmiljöverket nu tagit fram ett digitalt test för att titta på och synliggöra skillnader mellan arbetsmiljöer i kvinnodominerade och mansdominerade yrken. Det är nämligen så att forskning pekar på att de arbetsplatser som har en majoritet av kvinnor ofta har en sämre arbetsmiljö än på mansdominerade arbetsställen. Det har bland annat att göra med att de ofta saknas både resurser och hjälpmedel samt utrustning som i stället brukar finnas på mansdominerade arbetsplatser. Det är skillnader som givetvis måste synliggöras för att kunna åtgärdas.

 

Behandlar bemanning, ledning, kommunikation, krav och resurser

 

Det digitala testet behandlar allt från bemanning till organisation, arbetsmiljö, ledning, styrning, krav, kommunikation, arbetsmiljö och just resurser. Hur många medarbetare ingår i varje arbetslag som en chef har ansvar för? Hur ska man prioritera när tiden inte räcker till? Är det tydligt för alla? Det kan vidare verka som ett underlag för att uppmärksamma ojämställda förhållanden och olika förutsättningar för att uppfylla krav.

 

Kortare arbetstid – poppis men dyrt

 

Något som många tror skulle förbättra arbetsmiljön för många är kortare arbetstid. Något som är populärt i den allmänna opinionen med däremot dyrt i det korta perspektivet eftersom arbetstagarna behåller sin lön men jobbar färre timmar. Det är flera äldreboenden, lasarett och liknande som har testat att köra med sex timmars arbetsdag, något som det går att läsa om i Dagens Medicin. Där står det vidare:

Men sex timmars arbetsdag är ett skandinaviskt fenomen och därför finns det för lite forskning för att veta om till exempel produktiviteten går upp, det vill säga om man jobbar effektivare på den kortare arbetstiden.

 

Läs vidare i föreskrifterna från Arbetsmiljöverket

 

På myndigheten Arbetsmiljöverket går det att läsa mer om hur människor inte ska behöva bli sjuka på grund av en ohälsosam arbetsmiljö. Det ska inte vara en oerhörd, eller ens lite för tung, arbetsbelastning på jobbet. Det ska heller inte finnas kränkande särbehandling eller ouppnåbara mål och alldeles för höga krav. Det ska vara rimliga kunskapskrav, nåbara om än utmanande mål, godtagbar arbetsbelastning, skälig arbetstid och god behandling i stället för kränkande särbehandling. Det går bland annat att läsa vidare om detta i de olika föreskrifterna om både organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa blev aktuella från och med den 31 mars 2016 och reglerar allt detta ovan, bra, viktigt och ett måste för alla arbetsgivare att ta del av, oavsett om företaget eller organisationen är liten eller stor.