Arbetskläder – från grovjobb till uniform

De olika typerna av arbetskläder som existerar finns i stor variation. Ordet arbetskläder kanske främst förknippas med tungt arbete och hantverkare, men arbetskläder kan lika gärna handla om dräkter för exempelvis husligt anställda, poliser eller annan typ av tjänstgöring. Här följer en presentation om arbetsklädernas mångfald och deras fördelar.

Många är de yrkessektorer som använder arbetskläder. Oavsett vilket syftet är, så finns det alltid många fördelar med att personalen klär sig identiskt. Söker du och ditt företag efter arbetskläder så är det en bra start att börja leta på www.arbetsbyxor.com och gå vidare därifrån.

arbetskläderSkillnaden mellan uniform och arbetskläder

Trots att arbetskläder också tar med uniformer i sin kategori, så är det egentligen en aning felaktigt att säga att de två är detsamma. Uniform är en typ av arbetskläder men faller dock, om man ska vara helt korrekt, under beteckningen – uniform. Det är således inga plagg som på ett eller annat sätt ska skydda bäraren från olika saker, något som arbetskläder har som syfte. I andra ordalag – uniformen är först och främst till för att identifiera bäraren, medan arbetskläderna bärs av hygieniska skäl eller som skydd.

Exempel på arbetskläder

Inom många sektorer går det idag att se arbetskläder på personalen. Dessa arbetskläder lägger inte speciellt stort fokus på design vad gäller mode. Här kommer det praktiska alltid först.

Exempel på sådana yrkesområden är listade nedan.

  • Vid sanering
  • Vid tekniska undersökningar som till exempel brottsplatsundersökningar
  • Vid brand
  • För polisens bombtekniker

Arbetskläder som gärna får vara lite snitsiga i sin design och där modeaspekten ingår, kan istället vara all typ av serveringsklädsel, receptionsklädsel, flygpersonalsuniformer och inom yrken där representation inför kunderna är särskilt viktig. Det ska också till att poängteras att många yrken inte har någon färdig uniform, men där de anställda trots allt bör klä sig på ett visst sätt för att inte överglänsa kunden. Exempel på sådana yrken är frisörer och butikspersonal. Dock har debatter väckts på grund av att de anställda ibland tvingas bekosta sina egna uniformer.

Det går även att hitta yrkesgrupper som begär arbetskläder, men där det fortfarande råder restriktivitet om huruvida man ska köpa in det eller inte.

Fördelar med arbetskläder

Förutom det praktiska med arbetskläder, så finns det också andra fördelar. En av dessa kan vara att ingen blir utstött för att de klär sig annorlunda, vilket kan likna fenomenet i skolor där elever utan de senaste skorna, kläderna eller mobiltelefonen blir utmobbade. Andra fördelar är att det är lätt att känna igen personalen, oavsett om det handlar om den interna verksamheten eller gentemot en kund. Somliga kan tycka det är lite trist att alla klär sig likadant, men ibland är det helt enkelt lättare och gynnar både kundkrets och marknadsföring av företaget, eftersom arbetskläder också kan ses som någon sorts profilreklam.